Dental Brackets

Dental Brackets i Mölltorp har bedrivit verksamhet med rekonditionering av ortodontiska bågfästen (brackets) sedan 1992.

Med en unik teknik återställs bågfästena till ursprungligt skick.

Välkommen till Dental Brackets Yngve Strömberg

Dental Brackets i Mölltorp har bedrivit verksamhet med rekonditionering av ortodontiska bågfästen (brackets) sedan 1992.

Med en unik teknik återställs bågfästena till ursprungligt skick.

Kostnaden ligger så lågt som mellan 15 till 30% jämfört med nyinköpta.

Under de år som verksamheten bedrivits har kliniker i ett stort antal länder upptäckt de ekonomiska fördelarna med att återvinna bågfästen hos oss.

Våra tjänster maknadsförs i huvudsak på den svenska marknaden. Företaget har även en exportverksamhet i övriga Europa. Den gemensamma besparingen uppgår årligen till miljonbelopp.

Så går det till

Alla typer av metallbrackets även självlegerande brackets, oavsett form och fabrikat lämpar sig för återanvändning. Efter rekonditionering finns ingen skillnad i funktion mellan en ny eller begagnad bracket.

Att utnyttja Dental Brackets tjänster för rekonditionering är lika lätt som att beställa nya brackets. Lägg de använda bracketsen, borttagna eller sittande kvar på bågen, i en brevpåse och posta dem till oss. Fraktfritt i retur.

Rengöring sker i flera steg
– Varje bracket genomgår en nogrann kontroll.
– Deformerade, slitna, hoptryckta, slipskadade etc, medför kassering.
– Varje bracket sorteras med avseende på fabrikat och tandnummer.
– Kundanpassad hantering, färgmärkning efter överenskommelse
– Snabba leveranser.

Företagets kvalitetssystem är certifierad enligt:
ISO 9001 certifikat nr 2764.
ISO 13485 medicintekniskaprodukter certifikat nr 2764 MD.
Vi är också miljöcertifierade enligt
ISO 14001 certifikat nr 2764 M, och
CE-certifierade anmält organ 0402, certifikat nr 276401.

Miljö & Kvalitet

Verksamhetspolicy

Dental Brackets arbetar emot att alltid ge våra kunder bästa möjliga service och att alltid nå alla krav och önskemål de har på vårat arbete med rekonditioneringen av brackets. Och att göra ansträngningar och förbättra verksamheten till hänsyn för miljön.

För att uppnå detta skall vi:
Bemöta alla kunder på ett positivt sätt.
Förvissa oss om våra kunders krav och önskemål.
Endast använda bra material och leverantörer som kan ge oss den kvalitet och service vi behöver för att möta våra stränga kvalitetskrav.
Klara och uppfylla lagar och regler.
Arbeta emot att klara de miljömål vi satt upp och att göra ständiga förbättringar och bevara verkan av vårt verksamhetssystem.
Utveckla och vara öppen för nya miljöaspekter på företaget.
Ha en ständig dialog med våra kunder, på detta vis kan vi lyssna på deras åsikter/synpunkter och därigenom kunna förbättra, anpassa och utarbeta rekonditioneringen/sorteringen efter deras speciella behov.
Kunna leverera rätt produkter i rätt tid.
Genom att kontrollera, sortera och besiktiga varenda brackets innan dessa packas och distribueras.

Mölltorp 2017-12-14

Certifikat

Våra produkter är:
Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.
Kvalitetscertifierade enligt ISO 13485, Medicintekniska produkter.
Miljöcertifierade enligt ISO 14001.
CE-certifierade, anmält organ 0402, hos SP i Borås.

Våra Certifikat:
Kvalitetscertifikat nr 2764 ISO 9001, 2764 MD ISO 13485.
Miljöcertifikat nr 2764 M ISO 14001
CE-certifikat nr 276401.

Kontakt

Dental Brackets

Yngve Strömberg
Molaggen 11
546 92 Mölltorp

Telefon: 0708 319 576
E-post: info@dentalbrackets.com

Företaget är godkänt för F-skatt.

Kontaktformulär – fyll i för att bli kontaktad

9 + 14 =

Dental Brackets, Yngve Strömberg, Molaggen 11, 546 92 Mölltorp

134885total visits,285visits today